Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Xây dựng hệ thống pháp luật và nền tư pháp nhân dân / - H. : NxbTư pháp, 2005. - 303 tr. ; 24 cm.
Cuốn sách sưu tầm,hệ thống hoá theo trật tự thời gian các bài viết,bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác pháp luật,tư pháp từ năm 1945 đến năm 2005
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1