Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tư pháp : Kỉ yếu hội thảo / - H. : NxbTư pháp, 2006. - 362 tr. ; 23,5 cm.
Cuốn sách giới thiệu hoạt động khoa học trong đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng,pháp lý có ý nghĩa đặc biệt của nghành tư pháp nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2005)và 60 năm ngày truyền thống của ngành tư pháp(28/8/1945 - 28/8/2005).
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1