Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án Jica 2003-2004. Tập2 - H., 2004. - 687tr.;27cm .
Cuốn sách này gồm 8 quyển, là tập hợp các tài liệu đã được sử dụng tại các toạ đàm.Tập 2:Toạ đàm pháp luật về trọng tài thương mại Nhật Bản
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Kỷ yếu hội thảo tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án Jica 2000-2003. Tập 1 - H., 2004. - 667tr. ; 27cm.
Cuốn sách này gồm 8 quyển, là tập hợp các tài liệu đã được sử dụng tại các toạ đàm như bài thuyết trình của các chuyên gia Nhật Bản, Việt Nam; các tài liệu tham khảo và báo cáo kết quả toạ đàm.Tập 1:Toạ đàm pháp luật phá sản của Nhật Bản
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1