Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giang Trạch Dân người đã thay đổi đất nước Trung Quốc : The man who changed China / Robert Lawrence Kuhn - H. : Lao động, 2007. - 754tr : 20,5cm .
Cuốn sách được trình bày theo các mốc thời gian về cuộc đời và hoạt động của nhà lãnh đạo Giang Trạch Dân của Trung Quốc. Những cống hiến đóng góp của ông cho đất nước Trung Quốc trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1