Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những điều cần biết về quyền, nghĩa vụ của thẩm phán trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam / Nguyễn Văn Hiển, Dương Bạch Long - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2005. - 143 tr. ; 19 cm.
Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến: Hoạt động, quyền, nghĩa vụ của thẩm phán trong hoạt động tố tụng hình sự. Quy định quyền, nghĩa vụ của thẩm phán trong quan hệ hành chính. Quy định về quyền, nghĩa vụ của Chánh án, phó Chánh án toà án
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1