Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề / Phạm Công Lạc - H. : NxbTư pháp, 2006. - 315tr. ; 20,5 cm.
Nội dung cuốn sách nhằm góp phần nghiên cứu,tìm hiểu pháp luật đất đai nói chung và pháp luật về quền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề nói riêng.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1