Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Dự thảo luật trọng tài thương mại/ : Kỷ yếu hội thảo/ - H. : , 2009. - 66tr. ; 28cm.
Giới thiệu chung về pháp luật trọng tài của Cộng hòa Pháp và quốc tế; thảo luận về dự thảo luật trọng tài
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Kỷ yếu các hội thảo và toạ đàm khoa học : Tóm tắt nội dung các hội thảo và toạ đàm khoa học về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và khung thể chế của văn phòng chính phủ - H. : Nxb Tư pháp, 2004. - 139tr. ; 24cm.
Cuốn sách nêu vị trí vái trò chức năng nhiệm vụ của văn phòng chính phủ, khung thể chế của văn phòng chính phủ
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Kỷ yếu hội thảo chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tư pháp - H. : Nxb. Tư pháp, 2005. - 362 tr. ; 24 cm.

Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Kỷ yếu hội thảo gia đình với trẻ em - H. : Nxb Hà nội, 2001. - 154tr. ; 19cm.
Cuốn sách giới thiệu lễ hội ngày gia đình Việt Nam tại Bắc Ninh.Hội thảo về ngày gia đình.Diễn đàn gia đình với người chưa thành niên.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2 of 2