Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cuộc đời và sự nghiệp của tôi / Ford Henry - H. : Nxb. Lao động, 2005. - 423 tr. ; 21 cm.
Cuốn sách kể lại toàn bộ sự nghiệp của ông trong việc hình thành hãng Ford cũng như suy nghĩ của ông về nhiều vấn đề khác. Qua cuốn sách này giúp chúng ta hiểu thấu hơn về một con người đã làm thay đổi thế giới.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1