Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
80 ngày vòng quanh thế giới : Truyện khoa học viễn tưởng / J.Vecnơ - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2004. - 319 tr. ; 19 cm.
Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông.Là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng."Viễn tưởng" ở chỗ nó đi trước thời gian, nó thực hiện một điều chưa thực hiện được.Bởi vì trước kia các nhà du hành phải đi vòng quanh trái đất mất 300 ngày: thời Juyn Vecnơ, với những phưong tiện mới như tàu hoả, tàu thuỷ...có tờ báo đã thử làm chuyện vui, tính toán các chặng đường cộng lại thành 80 ngày.Tuy nhiên đó chỉ là một"thời gian lý thuyết", bằng những tónh toán sít sao trên giấy.Trên thực tế sẽ vấp phải hàng ngàn vụ bất trắc do tổ chức giao thông còn bấp bênh và những vụ cướp tàu thường xảy ra ở nhiều vùng hoang sơ lạc hậu, do những tai nạn tàu xe trục trặc máy móc, do những trận giông bão và sương mù trên biển..Thế nhưng Philiát Phốc - nhân vật chính của tác phẩm - dám đánh cuộc đi vòng quanh thế giới trong thời hạn ấy.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1