Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kinh tế xã hội Việt nam 2002, kế hoạch 2003 - Tăng trưởng và hội nhập : Vietnam socio - Economic of 2002, plan of 2003 - Intergrate and Growth / - H. : Nxb thống kê, 2003. - 363 tr. ; 29 cm.
Cuốn sách là kết quả tổng hợp , biên soạn từ các báo cáo chính thức từ các Bộ, ngành về thực hiện nhiệm vụ năm 2002 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiện vụ năm 2003 theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc được nhiều thông tin bổ ích, có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, đồng thời gợi lên những nhận xét, nhận định và ý tưởng sáng tạo, hành động tích cực góp phần vào việc hội nhập KTQT của đất nước.
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1