Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tư duy lại tương lai - TP.HCM, 2002. - 435 tr. ; 20,5 cm.
Nội dung cuốn sách trình bày các quan điểm của các nhà quản lý, kinh doanh, tiếp thị hàng đầu thế giới về các vấn đề mang tính nguyên tắc, vấn đề cạnh tranh, vai trò lãnh đạo và nhìn lại thị trường. Qua cuốn sách các tác giả đã cung cấp những bộ phận khái niệm quan trọng mà các nhà quản lý, hoạch định chính sách có thể sử dụng để dựng nên một mô hình mới về kinh doanh, có nhiều ý tưởng kích thích suy nghĩ, nhiều hiểu biết mới mẻ, nhiều cách suy nghĩ khác nhau về cuộc chiến vừa hợp tác, vừa cạnh tranh sắp tới. Những nhà lãnh đạo kinh doanh và những nhà chiến lược kinh doanh nào muốn thành công trong một môi trường hỗn loạn và cách mạng như hiện nay không nên bỏ qua cuốn sách này.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1