Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bách khoa tri thức các nền văn hóa thế giới : Encyclopedia of world cultures / - H. : Nxb văn hóa thông tin, 2003. - 1779 tr. ; 27 cm.
Cuốn sách tập hợp các nền văn hoá trên thế giới,cung cấp những thông tin tổng hợp về dân số, lịch sử, xã hội, kinh tế, chính trị, tôn giáo trong các nền văn hoá, cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành của các cán bộ nghiên cứu, giảng dậy các sinh viên văn hoá học, dân tộc học, văn hoá dân gian, đồng thời nó cũng là người bạn tốt của đông đảo bạn đọc khát khao tìm hiểu văn hoá, văn minh nhân loại.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1