Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cuộc đời dài lắm / Chu Lai - H. : Nxb Quân đội nhân dân, 2002. - 555 tr. ; 20,5 cm.
Cuốn sách viết về chân dung 1 người lính sau chiến tranh chuyển sang làm kinh tế, với bản tính thật thà, một tình yếu mãnh liật cuộc sống núi rừng biên cương đã làm cho người lính Vũ Nguyên mắc nhiều cạm bẫy trong thương trường. Xong cái thiện bao giờ cũng thắng ác, Vũ Nguyên đã được đền đáp xứng đáng từ những công sức của mình... bằng bút pháp nghệ thật sâu sắc, tác giả đã cho bạn đọc nhiều bài học trong thương trường.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1