Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình luật hình sự Việt nam / - H., 1994. - 315 tr. ; 19 cm.
Sách bao gồm 16 chương, giới thiệu các vấn đề có liên quan tới luật hình sự Việt nam như: Khái niệm, nghĩa vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự Việt nam; khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật; tội phạm; cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; mặt khách quan của tội phạm; chủ thể chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi... và các khái niệm, hệ thống, quyết định của hình phạt; trách nhiệm hình sự của người thành niên phạm tội.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1