Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới / - H. : Nxb thanh niên, 2000. - 368 tr. ; 19 cm.
Cuốn sách viết về 10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới: Maccô Pôlô nhà thám hiểm phương Đông và Trung quốc; Crixtốp Côlômbô nhà thám hiểm tìm ra châu Mỹ... giúp chúng ta hiểu những cống hiến của họ cho loài người, sự tích anh hùng của học, tinh thần không sợ khó khăn, gian nan, sự đóng góp của họ vào nền văn minh của loài người....
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1