Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa : Hệ cử nhân chính trị - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 2002. - 175 tr. ; 19 cm.
Giáo trình nêu rõ quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng XHCN, từ những yếu tốban đầu (thười cổ, trung đại) đến tư tưởng XHCN không tưởng (thời kỳ đầu cận đại: thế kỷ XVIII ở Pháp và Anh) mà đỉnh cao là sự ra đời củaCNXH khoa học cùng với các giai đoạn phát triển của nó.
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1