Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thời xa vắng : Tiểu thuyết / Lê Lựu - H. : Nxb Hội nhà văn, 1998. - 405 tr. ; 19 cm.
Một Giang Minh Sài quê mùa, chân chất nhưng không an bài với số phận "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Một Giang Minh Sài làm nên sự nổi tiếng của Lê Lựu với "Thời xa vắng". Liệu Sài có chiến thắng số phận? Có dám đến với người mình yêu phá bỏ lề lối phong kiến cũ của một "Thời xa vắng"?
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1