Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Vụ án Đảng cộng sản Liên Xô tại tòa án Hiến pháp : Ghi chép của người tham gia phiên tòa / Ruđinxki Ph.M - . - 640 tr. ; 22 cm.
Nội dung cuốn sách trình bày các diễn biến của vụ án về sự kiểm tra Hiến pháp các sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga. Trong tác phẩm này tác giả đã trực tiếp nghiên cứu thẳng vào các mục tiêu khoa học chuyên ngành, đưa ra một bức tranh đầy đủ về vụ án này. Vụ án đã tác động đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền của Nga đang trải qua giai đoạn cam go và đầy mâu thuẫn trong cuộc cải cách hiến pháp - việc đưa ra xét xử vụ án "Đảng cộng sản Liên xô" đã tạo điều kiện phát triển vai trò khoa học về quyền hiến pháp và giúp cho xã hội khẳng định tư tưởng Hiến pháp. Cuốn sách là tài liệu tham khảo tin cậy giúp cho bạn đọc hiểu đúng vị trí của con người trong hệ thống chính trị, giúp chúng ta nắm vững cơ chế bảo vệ quyền con người trong xã hội và trong nhà nước nhằm không ngừng tăng cường h ...
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1