Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
188 nước trên thế giới / - H. : Nxb Thế giới, 1999. - 644tr. ; 20,5cm.
Sách đề cập đến 188 nước trên thế giới bao gồm các vấn đề: Tên chính thức, Thành viên, Diện tích, Dân số, Thủ đô và các thành phố chính, Ngôn ngữ, tôn giáo, chính phủ, địa lý, kinh tế, lịch sử
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự của một số nước trên thế giới / Mai Thế Bảy; Hoàng Thị Thúy Hòa // Luật sư Việt Nam.số 6/2017. - . - 62-64 .
Bài viết khái quát về pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự của Australia, Thái Lan, Trung Quốc, Ucraina


3
Thủ đô các nước trên thế giới / - H. : Nxb khoa học xã hội, 1998. - 475tr. ; 20,5cm.
Sách giới thiệu thủ đô của các nước trên thế giới, về điều kiện tự nhiên, lịch sử, dân số, tài nguyên và những đặc điểm kinh tế xã hội thế mạnh
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1