Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ngành Tư pháp góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Số chuyên đề / Tạp chí dân chủ và pháp luật - H. : Tư pháp, 2013. - 200 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách tập hợp các ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong Ngành Tư pháp về những chế định, điều khoản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ ngành Tư pháp và công tác thi đua khen thưởng ngành tư pháp / Quý Long - H. : Lao động, 2011. - 495tr.: ; 28 cm.
Cuốn sách trình bày những nội dung chính sau: Luật thi hành án dân sự; những quy định mới về: Công tác hành chính tư pháp; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng công tác hòa giải, trợ giúp pháp lý; công tác thi đua khen thưởng và chế độ đặc thù của cán bộ công chức ngành tư pháp...Nhằm giúp cho các cá nhân, đơn vị trong và ngoài ngành có liên quan nắm bắt được những văn bản hướng dẫn nghiệp vụ ngành tư pháp
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các văn bản về tổ chức và hoạt động ngành tư pháp - H. : Tư pháp, 2009. - 355tr. ; 24 cm.
Cuốn sách bao gồm 2 phần nội dung chính là: tổ chức và hoạt động ngành tư pháp nhằm mục đích phổ biến các quy định về tổ chức và hoạt động của ngành tư pháp.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tư pháp : Kỉ yếu hội thảo / - H. : NxbTư pháp, 2006. - 362 tr. ; 23,5 cm.
Cuốn sách giới thiệu hoạt động khoa học trong đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng,pháp lý có ý nghĩa đặc biệt của nghành tư pháp nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2005)và 60 năm ngày truyền thống của ngành tư pháp(28/8/1945 - 28/8/2005).
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Chuyên đề về: Đổi mới tổ chức và hoạt động ngành tư pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - H. : Nxb, 1998. - 343tr. ; 20,5cm.
Sách gồm: - Một số vấn đề về đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành tư pháp trong những năm tới; - Quản lý công tác xây dựng, tham gia xây dựng, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; - Thực trạng và phương hướng đổi mới quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; - Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương; - Một số vấn đề về công tác quản lý các toà án nhân dân địa phương về mặt tổ chức; - Quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự; - Quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch; - Quản lý ngân sách ngành tư pháp
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6 of 6