Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đường cách mạng giá trị lý luận và thực tiễn / Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Minh Khoa - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 374tr. ; 20,5cm..
Mặc dù ra đời cách đây hơn 90 năm nhưng đến nay tác phẩm Đường cách mệnh vẫn còn nguyên những giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Hơn 90 năm cũng là quãng thời gian để Đảng ta nhìn nhận, đánh giá khoa học hơn về những giá trị trong tác phẩm Đường cách mệnh. Nhằm giúp bạn đọc nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về tác phẩm Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Đường cách mệnh giá trị lý luận và thực tiễn. Cuốn sách tập hợp gần 30 bài viết của các cán bộ, giảng viên giảng dạy bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại một số học viện, trường đại học, trường chính trị tỉnh ủy.
Đầu mục: 3

       1 of 1