Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Áp dụng điều luật nào trong kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung với người khác để án hành án / Phạm Công Ý // Dân chủ và pháp luật.9/2017. - H., 2017. - 30-32 .
Đề cập về chấp hành viên áp dụng biện pháp kê biên xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung với người khác để thi hành án dụng vào thực tiễn còn nhiều bất cập thiếu sót chưa thống nhất được nên áp điều luật nào cho đúng


       1 of 1