Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược: Đơn giản hóa mọi vấn đề và mô hình hóa việc diễn ra quyết định : 50 Eyolgs modelle / Mikael Krogerus - Roman TS Chappeler - H. : Lao động - xã hội, 2017. - tr.217 ; cm.21.
Nội dung của cuốn sách giúp những kết nối phức tạp nhất trong cuộc sống được minh họa một cách đơn giản hóa tối đa và được phân tích khách quan. Có tính ứng dụng cao với mọi tình huống trong cuộc sống và không thể thiếu với bất kỳ ai muốn đưa ra quyết định
Đầu mục: 3

       1 of 1