Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bởi cuộc đời không có những giá như / Diệu Ái - TP.HCM : Văn học - Văn nghệ TP.HCM, 2016. - 204 tr. ; 20 cm..
Sống ở đời, mỗi người một mưu cầu riêng biệt, người muốn danh vọng, người muốn tiền của, có người tham lam thì thứ gì cũng muốn, cũng hăng hái vơ lấy vào mình. Xã hội hiện đại vô tình tạo ra thói quen mà ngay cả khi rảnh rang người ta cũng khó sống thật với bản thân vì mãi say sưa với bao mong mỏi của cá nhân bằng tham, si, sân hận... Thật lòng, tôi không hy vọng và cố gắng để tập sách này sẽ đầy rẫy lời văn bóng bẩy, lãng mạn hay tổng hợp chiêm nghiệm non cạn của một người trẻ thiếu vốn sống và không nhiều trải nghiệm như tôi. Tất thảy chỉ là cảm xúc và suy nghiệm của cá nhân về bao chuyện trải qua, bao người đã gặp nhưng tôi luôn nhìn nhận một cách nghiêm túc, chân thành.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:2)

       1 of 1