Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phán quyết biển đông-Hiện thực và tương lai. / Nguyễn Hồng Thao // Nghiên cứu lập pháp.1+2(1/2017). - H., 2017. - 41-52TR .
Nội dung bài viết trình bày: Tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục VII của công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 đã ra phán quyết chung cuộc và bắt buộc cho vụ Philipines kiện Trung Quốc ở Biển Đông .Tình hình chính trị phức tập ở Biển Đông đã tạo ra thách thức mới trong việc thực hiện phán quyết.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1