Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kỷ yếu ngành Tư pháp Việt Nam 70 năm phấn đấu vì Nhân dân,vì Đất nước. / - H. : Hồng Đức, 2016. - 126tr. ; 30cm..
Cuốn kỷ yếu gồm 3 nội dung: 1,Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất. 2,Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV. 3,Các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1