Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
The Prosecution Funtion and the Defense Funtion - New York : American Bar Association, 1971. - 327 p. .
Là cuốn sách nằm trong dự án của đoàn luật sư Mỹ về các tiêu chuẩn liên quan tới chức năng Công tố và chức năng Bào chữa trong tư pháp Hình sự. Những quy định trong cuốn sách này là dự thảo liên quan tới các vấn nguyên tắc kỷ luật trong Bộ luật mới về trách nhiệm nghề nghiệp. Bình luận về các quy định của luật pháp liên quan tới lĩnh vức đó.Cuốn sách gồm các phần:I-Giới thiệu chung: Nền tảng-sự biện hộ trong phạm vi khung của đối phương, Mẫu và nguồn gốc của các tiêu chuẩn, Chức năng của các tiêu chuẩn, Những điều cần thiết của sự soạn thảo kỹ lưỡng trong tương lai của các tiêu chuẩn;II-Chức năng công tố: A.Giới thiệu chung, B.Các tiêu chuẩn gồm: 1-Tiêu chuẩn chung, 2-Sự tổ chức của chức năng công tố, 3-Điều tra cho quyết định khởi tố, 4-Thoả thuận công bằng, 5-Phiên toà, 6-Tuyên án. ...
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1