Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cẩm nang nghiệp vụ về lý lịch tư pháp / - H. : Tư pháp, 2012. - 299tr. ; 20,5cm..
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ lý lịch tư pháp, đặc biệt là kỹ năng tiếp nhận, xử lí thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1