Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Bàn thảo, cho ý kiến nhiều vấn đề pháp luật quan trọng / Phan Tĩnh // Pháp lý.Số đầu T11/2015. - H., 2015. - 5-8 tr. .
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII diễn ra trong bối cảnh nước ta triển khai nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Kỳ họp thứ 10 được cử tri đặc biệt quan tâm bởi nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, pháp luật,,,được đại biểu Quốc hội cho ý kiến, phân tích. Bài viết giới thiệu tổng hợp lại những vấn đề pháp luật nổi cộm được đại biểu Quốc hội phân tích, thảo luận.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1