Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hội thảo dự thảo Luật đăng kí bất động sản - H, 2008. - 61tr. ; 31cm.
Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo luật đăng ký bất động sản, nguyên tắc đăng kí bắt buộc hay đăng kí tự nguyện, đối tượng đăng kí, giá trị pháp lý của đăng kí bất động sản
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hội thảo dự thảo Luật thi hành án dân sự - H, 2008. - 38tr. ; 31cm.
Giới thiệu dự thảo kuật thi hành án dân sự, chủ thể thi hành án; người được thi hành án, người phỉa thi hành án, người thứ 3, thừa phát lại, nhà nước, thẩm phán pphụ trách thi hành án, các quy định chung về thi hành án
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Kỷ yếu hội thảo "Dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự" - H, 2008. - 39tr. ; 31cm.
Kỷ yếu này ghi lại nội dung chính của hội thảo làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các cơ quan và chuyên gia pháp luật của Việt Nam tham gia hội thảo với sự tham gia của báo cáo viên :ông David Aumonier- Phó Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh toà án sơ thẩm quyền rộng Lyon
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kỷ yếu hội thảo đổi mới tổ chức hệ thống toà án - H, 2008. - 15tr. ; 31cm.
giới thiệu tổ chức hệ thống toà án tại Pháp, sơ đồ tổ chức toà án tại Pháp, phương hướng và hoàn cảnh triển khai việc thay đổi bản đồ tư pháp tại Pháp
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Lý lịch tư pháp= : Le Casier Judiciaire - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1997. - 172 tr. .
Lý lịch tư pháp là 1 công cụ pháp lý quan trọng của các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự. Ngày 21 và 22 thắng 5 năm 1996 Nhà pháp luật Việt-Pháp đã tổ chức cuộc hội thảo về lý lịch tư pháp. Cuốn sách này giới thiệu các tham luận của các chuyên gia,phần thảo luận và các câu hỏi tại hội thảo này. Ngoài ra còn đăng các phụ lục liên quan đến lý lịch tư pháp
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1