Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Về tính hồi tố của án lệ và thay đổi án lệ (tiếp theo kỳ trước đến hết) / Ngô Quốc Chiến // Tòa án nhân dân.18 (9/2013). - H., 2013. - 32-37 .
Bài viết trình bày một số kỹ thuật khắc phục nhược điểm của án lệ trên thế giới: Propective overruling (phán quyết có giá trị trong tương lai), Distinguishing (phân biệt), Obiter dictum (luận cứ phụ), Not following (bất luận), nguyên tắc an toàn pháp lý tại Pháp, giới hạn hiệu lực của án lệ châu Âu, cơ chế thay đổi án lệ của pháp luật Đức. Một số giải pháp hạn chế nhược điểm của án lệ ở Việt Nam: về thẩm quyền thay đổi án lệ, về thẩm quyền giới hạn hiệu lực của án lệ; về kỹ thuật điều chỉnh hiệu lực của án lệ; thông báo, giới hạn hiệu lực; tranh luận phản biện; trích yếu án lệ.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1