Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kỷ yếu pháp quy về y tế năm 1973 - H. : Bộ Y tế, 1975. - 171 tr. ; 27 cm..
Gồm từ phần 2 đến phần 5: 1/ Các thông tư, chỉ thị do Bộ Y tế ban hành. 2/ Các văn bản do liên bộ ban hành. 3/ Các văn bản của Hội đồng chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành. 4/ Các văn bản khác
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Kỷ yếu pháp quy về y tế năm 1973 - H. : Bộ Y tế, 1975. - 202 tr. ; 27 cm..
^aKỷ yếu pháp quy về y tế năm 1973 tập 1 bao gồm các quyết định do Bộ Y tế ban hành từ tháng 1/1973 đến tháng 12/1973
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1