Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Địa bạ cổ Hà Nội, huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận - Tập 1 / Phan Huy Lê (chủ biên), Vũ Văn Quan, Phan Phương Thảo,… - H. : Hà Nội, 2010. - 960 tr. ; 24 cm..
Bộ sách dịch và giới thiệu toàn bộ địa bạ cổ của Hà Nội. Tập 1 bao gồm bài tổng luận: Địa bạ cổ Hà nội, sưu tập và giá trị tư liệu, bản dịch tiếng Việt và sách dẫn theo địa danh, nhân danh.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Địa bạ cổ Hà Nội, huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận - Tập 2 / Phan Huy Lê, Phạm Thế Long, Nguyễn Quang Ngọc... - H. : Hà Nội, 2010. - 768 tr. ; 24 cm..
Bộ sách dịch và giới thiệu toàn bộ địa bạ cổ của Hà Nội. Tập 2 bao gồm phần hệ thống tư liệu và các chuyên đề nghiên cứu: chế độ sở hữu ruộng đất và cơ cấu đô thị Hà Nội, nửa đầu thế kỷ XIX; hệ thống đơn vị hành chính và tổ chức quản lý Hà Nội, cảnh quan mặt nuớc của Hà Nội, cảnh quan và di tích lịch sử - văn hoá Hà Nội, dấu tích thành luỹ Thăng Long – Hà Nội.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Hình ảnh Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX : Image of Hanoi in the late 19th and early 20th centuries / Trần Mạnh Thường - H. : Hà Nội, 2010. - 252 tr. ; 25 cm..
Cuốn sách ảnh bao gồm các hình ảnh thành phố Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX về tất cả các mặt của đời sống. Sách song ngữ Anh - Việt.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Luật lệ về bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh - H. : Bộ văn hóa . - 227 tr. ; 26 cm..
Gồm các sắc lệnh, thông tư, chỉ thị, quyết định của TW Đảng và Thủ tướng chính phủ và Bộ văn hóa ban hành về vấn đề bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1