Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số nét về hệ thống cơ quan tư pháp và pháp luật tố tụng hình sự Cộng hòa Singapore / Lê Tiến; Nguyễn Thị Thanh Thủy // Kiểm sát.Số Tân xuân (tháng 01/2010). - H.;, 2010. - tr.45 .
Trong bài nêu lên một số nét về hệ thống cơ quan tư pháp và pháp luật tố tụng hình sự Cộng hoà Singapore. Hệ thống cơ quan tư pháp Singapore bao gồm; Cơ quan điều tra; Cơ quan Tổng Chưởng lý; Cơ quan xét xử phác hoạ một số nét về tổ chức hoạt động của các cơ quan đó; Pháp luật tố tụng hình sự Singapore chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tố tụng tranh tụng Anh-Mỹ. Trong tố tụng hình sự, có sự phân định rõ ràng, rành mạch giữa các chức năng buộc tội, bào chữa, xét xử
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1